Deratizace - Dezinfekce - Dezinsekce

+420 602 625 860

dezinsekce Praha 4

Ochrana proti usedání ptactva

Zvlášť pokud žijete ve velkých městech, může se lehce římsa Vašeho domu stát vítaným místem odpočinku holubů a dalších ptáků. Méně vítaný je však jejich trus, který omítky a zdivo nejen znečišťuje, ale kvůli své kyselosti je může i poškodit.

Proto je nejlepší zamezit usedání ptactva na římsy a další příhodná místa, kam ptáci obvykle sedají. Rádi prohlédneme Váš dům a zkonzultujeme s Vámi nejvhodnější způsob, jak zabránit hřadování ptactva.

Nenabízíme jen klasickou mechanickou ochranu ve formě hrotů a sítí, ale i další alternativní možnosti, jak ptáky odradit.

Zpět na další služby