Deratizace - Dezinfekce - Dezinsekce

+420 602 625 860

dezinsekce Praha 4

Dezinfekce

Je postup, při kterém dochází ke zneškodňování choroboplodných (patogenních) nebo jinak škodlivých mikroorganismů na živých či neživých materiálech pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných procesů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k osobě či zvířeti.

Zpět na další služby